Analiza techniczna 08.04.2024r

System gra L 2365, wejście z dnia 26.03.

 

Na 08.04 poziomem sygnalnym dla sesji będzie poziom open minus 21 pkt.

 

Na wskazanym poziomie  gramy systemowe S to także SL dla L.

Dodam także system tygodniowy, który mówi, że na sesji w tygodniu 08/04. – 12.04 gdy od najniższego open z tych 5 sesji, kurs spadnie o 46 pkt, system wejdzie w S.

Szkic z D1, wystarczy na dłużej, aktualizacja w każdy weekend.

Pisze zawsze o jednym kierunku, nie używam zapisu prawdopodobnie, mam nadzieję, być może, wydaje mi się.

.

W tym tygodniu czekamy na zakończenie korekty w fali cw2 (bwB koniec na 2295) znaczę małe niebieskie 2 lub

fali B (czerwone znaczenie). Przy tym znaczeniu ze szkicu, wcześniej zakładany dołek nadal w grze zakres 2230 w fali cw2, jednak gdy ruch się rozwinie niżej to opiszę to w kolejnym tygodniowym założeniu. Piszę kolejne ponieważ gdy 2230 – poziom z fibona 23,6% zatrzyma spadek, to powrót nad poziom 2296 potwierdzi koniec korekty.

Prawdopodobność opisanego ruchu wzrasta gdy system wejdzie w S.


Czy to jest pewne założenie, odpowiadam nie, ponieważ daję tu szkic z D1, a odpowiedź dlaczego nie jest w zakłądce sesja live, do której otrzymasz hasło pisząc na maila. Dopowiem, że tam znacze poziom 2385 który ustawia rynek na przyszłość. Ten poziom jest niezbędny do testu zanim założę kierunek 2550. Uważam, że to przedwczesne założenie o tym poziomie, dopóki trzyma 2480 okolice.Szczegóły omawiam na sesji live, tu reaguje kilka razy w ciągu sesji, gram dt, także nie gram tylko S, ale i L. 


UDANYCH ZAGRAŃ, ZYSKOWNYCH TRANSAKCJI, MINIMALNYCH STRAT

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Scroll to Top