Analiza techniczna 13.03.2023 rok

SZKIC NA 13.03.2023